پی آر پی چیست؟
پی آر پی پلاسمای غنی از پلاکت است. یعنی فر آیند غنی سازی پلاسما از پلاکت (ترومبوسایت). در این فرآیند مقداری از سلولهای خون از بیمار گرفته می شوند، برای جدا سازی در یک سانتریفوژ قرار می گیرند تا اجزای آن جدا شوند سپس پلاکت بدست آمده دوباره به بیمار تزریق می شود تا جوان سازی وباز سازی در پوست انجام شود.

سیستم پی آر پی روشی است برای جوانسازی بافتها با تحریک و فعال سازی سلولهای بنیادی در محل تزریق.

هدف فرآیند پی آر پی چیست؟
وظیفه پلاکت یا سلولهای ترومبوسایت عبارت است از اطمینان از ترمیم بافتها در بدن توسط انعقاد خون در هنگام صدمه. و سیستم پی آر پی اطمینان می دهد که پلاکتها و فاکتورهای رشد بدست آمده از سانتریفوژ به مناطقی که به آنها نیاز دارند می رسد.

بناراین این تکنیک در میان سایر تکنیکهای جوانسازی پوست ما فرآیندی است سر آمد و مؤثر در القای تولید کلاژن که به سرعت موها، چهره و بدن و به عبارتی تمام بدن را نوسازی می کند.

کاربرد پی آر پی
مقدار مشخصی خون از فرد گرفته شده و برای جدا شدن پلاکتها به دستگاه سانتریفوز هدایت می شود. غلظت پلاکتها ی جدا شده 10 بار بیشتر از غلظت انها در خون معمولی است. پلاکتهای جدا شده به محل درمان تزریق می شوند . در زیر پوست پلاکتها فاکتورهای رشد را رها می کنند.فاکتورهای رشد نیز با افزایش تولید کلاژن و هیالورونیک اسید به به ترمیم بافتها جوانسازی و رفع مشکلات پوستی مانند چروک وآکنه به مؤثرترین شکل کمک می کنند.